OPROEP

De wijkraad Kerschoten is met spoed op zoek naar een nieuw mede bestuurslid die de taak van secretaris op vrijwillige basis op zich wil nemen.

Van een nieuwe secretaris verwachten wij:

  • bijwonen en actieve inbreng bij de bestuursvergaderingen
  • ontvangst en distributie inkomende post en mail
  • opstellen en bijhouden activiteiten planning, actie- en besluitenlijst
  • verslaglegging Algemene Ledenvergadering en jaarverslag
  • actief lid als 2de man of vrouw van een van de commissies

Als u zin heeft om ons te helpen de doelstellingen van de wijkraad Kerschoten te realiseren of heb je vragen op dit gebied?

Stuur dan een e-mail naar info@wijkraadkerschoten.nl , dan nemen wij contact met je op.


RCE Tentoonstelling wederopbouw- gebieden
In 2012 is Kerschoten door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geselecteerd als een van de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang. In deze tentoonstelling kunt u zien waarom deze gebieden samen het tijdperk van de wederopbouw tonen. 8 t/m 26 juni op doordeweekse dagen van 8.30 – 16.00 uur Locatie: Stadhuis, Markt 1


Kerschoten Cultureel Erfgoed
Tijdens onze algemene ledenvergadering op 25 maart 2014 is aan de bewoners van Kerschoten een presentatie gegeven door mw. drs. D.H. (Doris) Schmutzhart,  adviseur erfgoed en ruimte.

Inhoud van de presentatie :
  • Visie erfgoed en ruimte
  • Toelichting op Kerschoten en waardering
  • Terugblik en vooruitblik

 

kenIn 2013 is een plan gepresenteerd om de gehele wijk energieneutraal te maken: dat wil zeggen dat alle energie die in Kerschoten gebruikt wordt (door bewoners, bedrijven, scholen en instellingen) op termijn duurzaam kan worden opgewekt in of nabij de wijk. Technisch gezien is het mogelijk om de gehele wijk energieneutraal te maken. Zoals u echter zult begrijpen, kan dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Hoe is de weg ernaartoe?

Allereerst wordt er ingezet op energiebesparende maatregelen: wat je niet verbruikt hoef je ten slotte niet op te wekken! Hierbij kunt u denken aan gedragsverandering (licht uit doen, kachel lager zetten) en isolerende maatregelen aanbrengen aan de gebouwen: dak-, spouw-, vloerisolatie, dubbel glas.
Daarnaast worden er in het rapport diverse maatregelen beschreven om energie op te wekken: plaatsing van zonnepanelen (individueel en collectief) en zonneboilers. Maar ook zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van de overcapaciteit van de rioolwaterzuivering (RWZI), waarbij de warmte benut kan worden voor een aantal flats of grote gebouwen. En er is gekeken naar de inzet van kleinschalige biomassa (verbranding van houtsnippers). De verwachting is dat (lucht)warmtepompen over een aantal jaren ook voor particulieren interessant gaan worden.

Kortom, goed nieuws. Maar het echte werk start nu. Het is nu immers aan de bewoners en gebruikers van Kerschoten en de bij het gebied betrokken organisaties om deze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.
De corporaties zetten op dit moment in ieder geval al de eerste stappen naar isoleren van een aantal woningen. Daarbij wordt de huurders ook de mogelijkheid gegeven om zonnepanelen af te nemen van het lokale duurzame energie bedrijf deA. In twee andere buurtjes (koopwoningen) wordt bekeken of de bewoners interesse hebben in gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld isolerende maatregelen of zonnepanelen.
Wilt u meer informatie, of wilt u meedoen? Kijk op www.kerschotenenergieneutraal.nl.
Of neem contact op met de KEN-regisseur, Marjolein Tillema via regisseur@kerschotenergieneutraal.nl, 06 – 528 28 625.

Voor de nieuwsbrief van maart 2015 klik hier.