secretaris De wijkraad Kerschoten is met spoed op zoek naar een nieuw mede bestuurslid die de taak van secretaris op vrijwillige basis op zich wil nemen.Van een nieuwe secretaris verwachten wij:

  • bijwonen en actieve inbreng bij de bestuursvergaderingen
  • ontvangst en distributie inkomende post en mail
  • opstellen en bijhouden activiteiten planning, actie- en besluitenlijst
  • verslaglegging Algemene Ledenvergadering en jaarverslag
  • actief lid als 2de man of vrouw van een van de commissies

Als u zin heeft om ons te helpen de doelstellingen van de wijkraad Kerschoten te realiseren of heb je vragen op dit gebied? Stuur dan een e-mail naar info@wijkraadkerschoten.nl , dan nemen wij contact met je op.

Klik hier voor het laatste nieuws en download hier het Kerschoten Nieuws van dit voorjaar.